Krafttabell tryckluftscylindrar (teoretiska värden i N)